Madam Rederi befogat över 4 fartyg i varierande storlekar.

 

m/s Madam tar upp till 198 passagerare och lämpar sig väl för transporter för upp till 120 passagerare. Madam finns tillgänglig mellan 12-15 vardagar samt helger.

 

m/s Gripen tar upp till 65 passagerare och lämpar sig för grupper upp till 40 personer. Gripen finns tillgänglig mellan 09-15 vardagar samt helger.

 

m/s Hemta och Rubus tar upp till 12 personer.