Tillgänglighet ombord

I den här texten hittar du generell information om tillgängligheten ombord när du reser med oss.

Vill du ha hjälp under färden så finns fartygets besättning alltid till hands, både ombord och vid på- och avstigning.

Tillgängligheten ombord på fartyget

Du kommer på och av fartygen med hjälp av en landgång. Den fungerar ungefär som en ramp mellan fartyget och bryggan. När det är lågt vatten så kan nivåskillnaden mellan bryggan och fartyget bli stor. Då kan det bli en brant lutning när du ska komma på och av fartyget.

Öppna listan över tillgängligheten på varje fartyg »

Information ombord på fartygen

Det finns både information på skyltar och i högtalare ombord på fartygen.

Information i högtalare

Besättningen ropar ut nästa brygga fartyget ska lägga till vid i högtalarna ombord. Om fartyget lägger till vid bryggor som ligger väldigt nära varandra kan besättningen ropa ut flera bryggor åt gången. Eftersom utropen inte är automatiska kan de vara svåra att uppfatta och om du är orolig för att missa din brygga så kan du alltid ta kontakt med besättningen.

Information på skyltar

Fartyg har en destinationsskylt på fördäck. På fartygen finns det också skärmar ombord som visar en karta där du kan följa var fartyget befinner sig.

Du som är allergiker

Vem som helst får resa med oss och därför kan det aldrig bli helt allergisäkert ombord.

Om du är allergisk mot pälsdjur så har fartygen ett område ombord som är pälsfritt. Det råder även rökförbud ombord på alla våra fartyg, oavsett om du befinner dig i salongen eller på däck.

360 bilder rörande tillgängligheten ombord m/s Madam