Waxholmsbolagets vårturlista för 2017 finns att hämta på Waxholmsbolagets hemsida samt ombord på fartygen

Madam trafikerar Stavsnäs – Sandhamn – Runmarö samt Nämdö under vårturlistan

Gripen trafikerar Sollenkroka – Möja

Välkommen ombord!!

Sammanställning över årets tidtabeller

Tidtabell
Gäller för perioden
Finns att hämta här
Vår 13 apr – 18 jun 2017 senast mitten av mars
Sommar 19 jun – 20 aug 2017 senast mitten av maj
Höst 21 aug – ca 10 dec 2017 senast mitten av juli

Madam Rederi bedriver på Uppdrag av Skärgårdsbolaget trafik för Waxholmsbolaget på linjer i Södra och Mellersta skärgården med fartygen Madam och Gripen

För frågor gällande Waxholmsbolagets trafik kontakta kundtjänst på tel 08-600 10 00 eller se Waxholmsbolagets hemsida

Välkommen ombord i vår och vi önskar er en trevlig resa med oss på Waxholmsbolaget!