Waxholmsbolagets Höstturlista för 2017 finns att hämta på Waxholmsbolagets hemsida från slutet av juni:

Waxholmsbolagets turlistor hittar du här!

Sammanställning över årets tidtabeller

Tidtabell
Gäller för perioden
Finns att hämta här
Vinter 12 dec – 12 apr 2017 sedan slutet av oktober
Vår 13 apr – 18 jun 2017 senast mitten av mars
Sommar 19 jun – 20 aug 2017 senast mitten av maj
Höst 21 aug – ca 10 dec 2017 senast mitten av juli

Madam Rederi bedriver på Uppdrag av Skärgårdsbolaget trafik för Waxholmsbolaget på linjer i Södra och Mellersta skärgården med fartygen Madam och Gripen