Fartyg och rederier som yrkesmässigt befordrar passagerare till- och/ eller från Stavsnäs Vinterhamn skall betala passageraravgift från och med 1 januari 2018.

Avgiften gäller all trafik med passagerare och inkluderar kollektivtrafik på vatten, beställningstrafik med taxibåtar, fartygscharter och såväl fartyg/ rederier som hyr kajplats i Stavsnäs Vinterhamn som besökande fartyg.

Avgiften gäller vid samtliga kajlägen och bryggor inom Stavsnäs Vinterhamns hamnområde. Dock gäller det ej godstrafik, fritidsbåtar och privata bruksbåtar. Avgiften är 1.25:- per på- och avstigande passagerare.

Våra priser inkluderar inte passageraravgifterna och dessa betalas på faktura eller i samband med betalning ombord.

För mer information besök Värmdö hamnars hemsida