Madam Rederi utför trafik för TRSM Group 1 i Waxholmsbolagets trafik med fartygen Madam och Gripen som från i vår kommer att trafikera linjer med utgångspunkt från Stavsnäs och Sollenkroka, Linjen på möja är beställningstur på samtliga avgångar och resa beställs på 08-55 80 33 10

Waxholmsbolagets turlistor

TRSM