m/s Madam har under vintern utrustats med nya motorer.

Valet föll ännu än gång på motorer från Iveco, FPT C 13 ENT M83.

Motorerna har en effekt av 441 kW / 2400 RPM

FPT