Madam Rederi tilldelas sjötrafikavtal i Skärgården

Trafikförvaltningen meddelade den 12 Februari att Madam Rederi AB tilldelas avtalet i den avslutade upphandling E39 område D2, trafikområdet geografiskt är fastlandsbryggorna Sollenkroka och Stavsnäs med trafik till kärnöar som Möja, Sandhamn, Runmarö och Nämdö. 

Årligen reser ca 75.000 passagerare inom kontraktet och viktiga kriterier i upphandlingen har varit att bibehålla den höga kundnöjdheten samt ekonomisk effektivitet. Trafiken kommer att köras med tre fartyg. Madam, Draken samt Södertörn. Trafiken kommer i huvudsak bedrivas under isfri period.

– Vi har idag en mycket hög kundnöjdhet för den trafiken vi bedrivit tidigare år och vi och vår personal är otroligt stolta och glada för att vi fått fortsatt förtroende av Trafikförvaltningen / Region Stockholm. I det nya avtalet får vi större möjligheter att utveckla trafiken samt fortsätta vårat arbete med mer tillgänglighetsanpassade och miljöanpassade fartyg!

Kontraktet beräknas att starta i December 2019 och gäller som längst till hösten 2028.

Välkommen ombord för din resa i Stockholms skärgård!

0st
Årliga passagerare
0Timmar
Årlig gångtid
0st
Antal fartyg för uppdraget
Something is wrong.
Instagram token error.
Hämta fler